Cztery punkty do wesela – bez pogrzebu.

Organizacja wesela

Do organizacji wesela należy się trzymać ściśle czterech punktów. Wtedy daje nam to gwarancję że wszystko się odbędzie zgodnie z planem – w mniejszym lub w większym odchyleniu ku chaosowi i dezorganizacji. Niemniej jednak struktura zostanie zachowana, wraz z naszymi nerwami. Te punkty tyczą się zrobienia listy rzeczy, opracowania budżetu, doboru alkoholu (lub rezygnacji z niego), oraz wyboru miejsca.

Przygotowania do ślubu i organizacja wesela to nie {błaha|trywialna|banalna|drobna} sprawa. Zakochana {para|dwójka|dubel} siada z kartką papieru, przed laptopem z kawą i ciastkami czy też drinkiem, notując {jednocześnie|równocześnie|zarazem} wszystko to, jak {wyobraża|opisuje|przedstawia} sobie {najważniejszy|kulminacyjny|kluczowy|najistotniejszy} dzień swojego życia. Sprzeczki, zażarte kłótnie, podkręcone kofeiną lub alkoholem są nieodłącznym {elementem|detalem|niuansem} każdego planowania – a zwłaszcza ślubów, wesel. Z triumfem dzierżąc rozpisany na kartce plan {działania|czynności|prac}, nie pozostaje nic innego jak {przystąpić|zasiąść|wziąć się} do fazy realizacji, ale żeby w połowie drogi odkryć, że wszystko jest {całkowicie|zdecydowanie|zupełnie|totalnie} odwrotnie, niż miało być, to niejedna rozpiska {scenariusza|grafiku|programu} na {całkiem|zgoła|wystarczająco} {niezły|niepospolity|niemały} dramat.

Od czego zacząć?

{Najlepiej|Najsprawniej|Najpłynniej|Najpomyślniej|Najakuratniej} {zacząć|rozpocząć|począć} od {stworzenia|sporządzenia|skonstruowania|przyrządzenia|wykonania} listy tzn. spisania każdego zadanie do {wykonania|spełnienia|przeprowadzenia|dokonania}, {termin|pora|godzina|czas}, w którym musi być wszystko dopięte na ostatni guzik oraz {najważniejsze|najistotniejsze|najbardziej ważne} -kto to zrobi. Fajnie jest {opracować|zaplanować|zredagować|wypracować} jakiś system, pozwalający nie {obciążać|obładowywać|nakładać} aż tak pamięci, {ponieważ|gdyż|bo|dlatego, że|albowiem} ze stresu {możemy|damy radę|zdołamy|jesteśmy wstanie} zapomnieć nawet o tak {podstawowych|doniosłych|istotnych|znaczących|ważnych} rzeczach, jak fryzura i ubiór. {Ściśle|Stricte|Precyzyjnie|Dokładnie}, {doskonałym|kapitalnym|świetnym|wspaniałym|idealnym|imponującym|oszałamiającym} {pomysłem|zarysem|projektem|planem} jest {stworzyć|sporządzić|skonstruować|przyrządzić} książkę lub segregator z odpowiednimi folderami na dany dzień, z kalendarzem. To {pozwoli|umożliwi|przyzwoli|dopuści|zezwoli|przystanie} podzielić czas na {przygotowania|opracowania|wymodelowania} na {odpowiednie|właściwe|stosowne|sposobne} odcinki, wobec których będzie wiadomo, że jeszcze to nie gotowe, a to drugie jak {{najbardziej|w najwyższym stopniu|w największym stopniu}} tak. Należy się upewnić co do tego, że zebraliśmy sekcję do {zapisywania|odpowiadania|wypisywania|notowania} nazwisk i numerów telefonów dostawców np. kwiatów, catering i ich referencje. W całości spisane {zadania|zagadnienia|prace|czynności} na organizację ślubu i wesela to ekscytujący krok milowy, który {powinien|winien|ma obowiązek} {zostać|pozostać|stać się} {ukończony|gotowy|skończony|dokonany} na początku procesu planowania.

Budżet

W zależności od tego, jak duże ma być przyjęcie weselne, budżet {zawsze|pomimo to|mimo wszystko|wszakże} będzie {pierwszą|główną|pierwotną} oraz {ważną|znaczącą|ważką|relewantną|obowiązującą|aktualną} rzeczą w organizacji całego przedsięwzięcia. Abstrahując od tego, czy na {wesele|uroczystości weselne|gody} {przeznaczy|obwaruje|przekaże|zagwarantuje} się trzydzieści czy {nawet|poniekąd|chociażby} sto tysięcy złotych, zawsze {trzeba|wypada|powinno się|należy} się {pilnować|zabezpieczać|strzec|monitorować}, żeby nie {przekroczyć|wyprzedzić|przewyższyć|przerosnąć|naruszyć} daną kwotę. {Ustalenie|Utrwalenie|Rozpoznanie|Identyfikacja} od początku granicy finansowej to {podstawowy|zasadniczy|fundamentalny|elementarny} krok w planowaniu. To z jaką kwotą {możemy|damy radę|zdołamy|jesteśmy wstanie} {zorganizować|zaaranżować|załatwić|urządzić} wesele, {będzie|pozostanie|zostanie} zależało od tego, na ile są w stanie {wyłożyć|wyjaśnić|przytoczyć|przedłożyć} rodzice, a ile z własnej kieszeni będziemy w stanie {zapłacić|uregulować należność|uiścić|pokryć koszta} za {wszystkie|wszelkie|każde} usługi. {Około|W przybliżeniu|Rzędu|O tyle o ile|Mniej więcej|Coś koło tego} połowę budżetu i tak {pochłania|zaprząta|absorbuje|zajmuje} {wynajem|posesja|najem|dzierżawa} sali oraz catering, {natomiast|za to|z kolei|przeciwnie zaś|aczkolwiek} resztę {zwykle|w większości wypadków|tak bywa|przeważnie|najczęściej} {przeznacza|wyznacza|ustala|poświęca} się na stroje {osobiste|prywatne|własne}, fotografa, zespół muzyczny albo didżeja, kwiaty, dekoracje, zaproszenia, itd. Z {reguły|definicji|specyfikacji|formuły} z {pewnych|poszczególnych|konkretnych|wszystkich|jakichkolwiek} {rzeczy|spraw|myśli|kwestyj} można {zrezygnować|zaniechać|odstąpić} np. z fotografa, jeśli ktoś z rodziny zobowiązuje się do rejestrowania ślubu i wesela. A jeszcze bardziej pomyślnej będzie, jeśli takowa {osoba|postać||figura} jest zawodowym fotografem, lub {przynajmniej|co najmniej|chociaż|bodaj} fotografem amatorem, ale z pewnym doświadczeniem.

W {dobrym|akuratnym|adekwatnym|stosownym} rozrachunku pozostawienie drobnej kwoty na {niespodziewane|niespodziane|niezapowiedziane} wydatki opłaci się i będziemy {mogli|potrafili|podołali|zdołali} zawsze zareagować na {niespodziewane|niedopuszczalne|nieakceptowalne|nieprawdopodobne} przypadki, bez najmniejszego stresu i obawami, co do pokrycia finansowego {ewentualnych|prawdopodobnych|przypuszczalnych|możliwych|potencjalnych} przypadków. W dniu ślubu pozostaje {tylko|wyłącznie|zaledwie|jeno|jedynie} {położyć|znosić|kłaść|wkładać|stawiać} nacisk na wygląd i znalezienie spokoju. Każde zadanie logistyczne tzn. spotkanie w kwiaciarni przy zamówieniu kwiatów, rozdawanie ich w formie bukietów, {zarządzanie|administrowanie|kierowanie|administracja} księgą gości oraz {nadzorowanie|obserwacja|monitoring|kontrola|doglądanie} choreografii imprezy powinno być przypisane do kogoś z góry i te osoby {powinny|powinny być|są zobligowani|muszą} {trzymać|utrzymywać|dotrzymywać} się {ściśle|precyzyjnie|dokładnie} {swoich|swych|własnych} zadań.

Najważniejszy dzień dla młodej pary

Bo wesele to przede wszystkim najważniejszy dzień dla pary młodej. To oni decydują się na to, czy chcą mieć na swoim weselu {alkohol|trunek|coś mocniejszego} i w jakich ilościach. {Jeśli|Jeśliby|O ile} w ogóle dojdzie do zakupu, ale niezależnie od tego ile i w jakich {rodzajach|gatunkach|typach} trunków będzie się {podtrzymywać|trzymać|wspierać} atmosferę wesela, to zamówienie powinno być wystarczające, bo dla niektórych będzie to pewnie za mało, dla innych zaś o wiele za dużo. Przyjęło się, że na wesele {trzeba|wypada|należy} {kupić|zakupić|nabyć} około pół litra wódki na osobę. {Oczywiście|Na pewno|Niewątpliwie|Z pewnością} nie każdy tyle wypije, ale z pewnością znajdą się osoby, które tą średnią znacząco zawyżą. {Najlepszy|Perfekcyjny|Optymalny} wybór to czysta wódka, która musi być zawsze zimna, a mniejsze butelki po prostu opróżniane są {szybciej|rychlej|prędzej} – zanim alkohol w nich zdąży się ocieplić. Z półlitrówek też łatwiej jest trafić do kieliszka, {ponieważ|gdyż|dlatego że} są lżejsze i bardziej poręczne. {Warto|Pożądane jest|Wskazane jest} zadbać też o inne rodzaje alkoholi. Białe i czerwone wina muszą się znaleźć na weselnych stołach, gdyż są uniwersalne. Na weselu najlepiej sprawdzają się wina półsłodkie i półwytrawne, które powinny {zadowolić|zaspokoić|dogodzić} nawet wybrednych oraz osoby nie tolerujące mocniejszych alkoholi. Jeżeli decyzja zapadnie, że wesele odbędzie się bez napojów wyskokowych, to {należy|wypada|trzeba} uprzedzić o tym {wcześniej|uprzednio|wprzódy|wpierw} gości – najlepiej dołączając {odpowiednią|trafną|stosowną} informację do rozsyłanych zaproszeń.

Lokalizacja

A czym byłoby wesele bez odpowiedniego miejsca? {Wybór|Selekcja|Dobór} sali weselnej nigdy nie jest prosty. Aby zarezerwować salę, która {naprawdę|bezspornie|bez wątpienia|bez dwóch zdań} nam się podoba, trzeba zacząć {poszukiwania|wyszukiwania|szukania} kilkanaście miesięcy wcześniej, ponieważ na te {najbardziej|w największym stopniu|w najwyższym stopniu} {prestiżowe|znane|renomowane} tzn. w dobrej cenie z dobrym zapleczem i kuchnią są non stop oblegane i {ciężko|niełatwo|trudno|z trudem} uzyskać jakiś rozsądny termin. Kierowanie się {tylko|raptem|tylko i wyłącznie} opiniami w sieci Internet jest błędem, bo większość z nich jest po prostu pisana na zamówienie. Popytanie znajomych nie zaszkodzi, ale brać należy pod {uwagę|wzmiankę|atencję} wyłącznie swoje {potrzeby|zapotrzebowania|konieczności}, mogące być {całkiem|zgoła|kompletnie|diametralnie} inne od ich zachcianek. Wpływ na wystrój i catering ma nie bagatelne znaczenie, co wiąże się z zadbaniem o dekorację sali. Klimatyzacja będzie niezbędna przy wysokich temperaturach na zewnątrz, a o temperaturę w środku {najlepiej|najsprawniej|najpomyślniej} zadbać, pytając {szczegółowo|w detalach|konkretnie} o zachowanie {obsługi|załogi|służby|obsady}. Grymaszący kelnerzy i {gburowaty|nieuprzejmy|burkliwy} kucharz są niemile widziani na weselu, bo mogą napsuć krwi lub – co gorsze – potrawę niejednemu gościowi weselnemu.

{Niezależnie|Bez względu|Obojętnie} od tego, jak wystawne przyjęcie weselne ma zostać {zrealizowane|wypracowane|uzyskane}, budżet {zawsze|mimo wszystko|wszakże} będzie podstawą oraz bazą dla dalszych rozważań. Czy na {wesele|uroczystości weselne|gody} {przeznaczy|przekaże|zapewni|wyłoży} się dziesięć czy sto tysięcy, zawsze {trzeba|wypada|należy} się pilnować, żeby się w tej kwocie zmieścić. Ustalenie od początku kwoty, jaką sami {możemy|zdołamy|jesteśmy wstanie} {przeznaczyć|przekazać|wydatkować} na wesele, a ile są w stanie {wyłożyć|zagwarantować|przedłożyć} rodzice to wstępny, podstawowy krok w planowaniu wesela. {Około|W przybliżeniu|Mniej więcej|Blisko} połowę budżetu pochłania wynajem sali oraz catering, natomiast resztę {zwykle|w większości wypadków|na ogół} przeznacza się na stroje {osobiste|własne|prywatne}, fotografa, {zespół|skład|team} muzyczny albo didżeja, kwiaty i {dekoracje|sceneria|ozdoby}, zaproszenia i temu podobne drobiazgi. {Jeśli|Jeśliby|Gdyby} trzeba zapewnić gościom transport np. z kościoła do sali weselnej oraz noclegi, trzeba te {koszty|koszta|wydatki} dodatkowo {skalkulować|rozważyć|wziąć pod lupę}. Jeśli {chcemy|pragniemy|pożądamy} zrobić coś wyjątkowego, to należy {uwzględnić|wziąć w rachubę|wziąć pod uwagę} koszty planowanych atrakcji dla gości np. pokaz sztucznych ogni. W dobrym rozrachunku pozostawienie drobnej {kwoty|ilości|sumy} na {niespodziewane|nieewentualne|niepotencjalne} wydatki opłaci się w postaci mniej skołatanych nerwów.

Ślub w zamku – idealne miejsce na wesele

One Comment

Dodaj komentarz